Deep-sea meiobenthos at Calvi (Corsica) sampled in September 1982

Density and relative abundances of meiobenthos (with emphasis on the deep-sea nematod community) sampled at Pointe de la Revellata (Calvi, Corsica) in September 1982. The data were digitized by VLIZ from the original report: Soetaert, K.; Heip, C.H.R.; Vincx, M. (1983). Inleidende studie van het meiobenthos van een diepzeetransekt (175m-1605m) te Calvi, Corsica, in: FKFO Project 2.9007.82. Systematiek en ecologie van mariene organismen: verslag over het tweede werkingsjaar 1983. pp. 75-86.

Data and Resources

View the dataset on GBIF website.

Additional Info

Field Value
Source http://www.gbif.org/dataset/1033d90e-c10c-4ce8-87d0-0f8227300765
Last Updated November 8, 2021, 12:55 (UTC)
Created November 8, 2021, 12:55 (UTC)
Dataset type SAMPLING_EVENT
Source DarwinCore Archive http://ipt.vliz.be/eurobis/archive.do?r=deep-sea_meiobenthos_calvi_corsica_september_1982
GBIF UUID 1033d90e-c10c-4ce8-87d0-0f8227300765