Study of epibenthos and demersal fish in and around the dredging areas of the Belgian Continental Shelf (1977-1981)

Presence, density and biomass data for ichtyofauna and epibenthos sampled in and around the dredging areas between 1977 and 1981. The data were digitized by VLIZ from the original report: Maertens, D. (1984). Analyse van de levensgemeenschappen op het Belgisch Kontinentaal Plat: studie van de epibenthale biocoenoses en van de demersale Pisces in en rondom de baggerzones. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 201. CLO Gent: Gent. 45, + annexes pp.

Data and Resources

View the dataset on GBIF website.

Additional Info

Field Value
Source http://www.gbif.org/dataset/713e3cc9-4ae8-452f-91b2-081d9a0bd630
Last Updated November 8, 2021, 12:54 (UTC)
Created November 8, 2021, 12:54 (UTC)
Dataset type SAMPLING_EVENT
Source DarwinCore Archive http://ipt.vliz.be/eurobis/archive.do?r=epibenthos_demersal_fish_belgian_continental_shelf_1977-1981
GBIF UUID 713e3cc9-4ae8-452f-91b2-081d9a0bd630