Evaluation of the effect of disposal of dredging material on macrobenthos communities in the Maas plain (1988)

Overview of macrobenthos species in the Maas plain (Westplaat, Haringvliet) in 1988. The data were digitized by VLIZ from the original report: Craeymeersch, J.A.; Engelberts, A.; Buijs, J. (1990). Evaluatie-onderzoek Grootschalige Locatie: onderzoek naar de effekten op bodemdieren. DIHO rapporten en verslagen, 1990(5). Dienst Hydrologisch Onderzoek (DIHO): Yerseke. 44 pp.

Data and Resources

View the dataset on GBIF website.

Additional Info

Field Value
Source http://www.gbif.org/dataset/88261147-1a23-4a4d-be95-4eb5173c9b20
Last Updated November 8, 2021, 12:55 (UTC)
Created November 8, 2021, 12:55 (UTC)
Dataset type SAMPLING_EVENT
Source DarwinCore Archive http://ipt.vliz.be/eurobis/archive.do?r=evaluation_dredging_macrobenthos_maas_plain_1988
GBIF UUID 88261147-1a23-4a4d-be95-4eb5173c9b20